نگرش ها و راه حل های نوع سوم

بدست • 26 مارس 2012 • دسته: نکته روز

انسان به مرحله ای در تاریخ رسیده که برای حل مسائلش به نگرش های کاملأ متفاوتی نیازمند است
در راه حل های نوع اول ودوم یک اتفاقی باید در بیرون بیفتد تا یک حالتی را به صورت موقت در درون ایجاد کند. در راه حل های نوع سوم یک تحولی در درون واقع میشود که باعث تحولات دراز مدت بیرونی بشود

دیدگاه خود را بیان کنید.

باید وارد سایت شده باشید تا بتوانید دیدگاه خود را بفرستید.