معارفه

نام: مجتبی فکورفر
 تحصیلات: لیسانس شیمی از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا دمنيگز هيلز
شغل: مشاغل آزاد; در حال حاضر دفتر نمایندگی بیمه
پژوهش: مطالعه کتابها و مقالات علمی, اقتصادی و اجتماعی
ساکن: کالیفرنیای جنوبی
 
با سرعت تحولات و حجم اطلاعات جدید در دنیای امروز, فرصت زیادی برای مطالعه و کندوکاو نمانده
بدین جهت در این تارنما چکیدۀ مطالبی را که خوانده ام و می خوانم را به صورت مختصر و مفید در اختیار
شما هموطنان عزیز می گذارم که امیدوارم مفید واقع بشود
هدف من فقط برانگیختن کنجکاوی و آشنا کردن هموطنان عزیز با مطالب و ایده های جدید است
برای اطلاعات عمیق تر در مورد هرکدام از این مطالب به تحقیقات شخصی احتیاج است
 
 موفقیت شما را آرزومندم