توهم کنترل در امور اقتصادی

بدست • 9 آوریل 2012 • دسته: نکته روز

در امور اقتصادی توهم کنترل باعث زیان های غیر قابل جبران می شود، برای سرمایه گذاری های بهتر، به غیر از علم و تجربه احتمالات را هم نیز باید در نظر بگیریم

دیدگاه خود را بیان کنید.

باید وارد سایت شده باشید تا بتوانید دیدگاه خود را بفرستید.